Welkom bij het Filmhuis Hoogeveen

Alle vertoningen zijn tot nader afgelast i.v.m. de Covid-19 maatregelen

Beste bezoekers van Filmhuis Hoogeveen,

Wij hopen u in 2021 weer in de bioscoop te ontmoeten.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van Filmhuis Hoogeveen,

Dick Mulder,
Voorzitter